GC-2010 Pro

GC-2010 Pro

 

GC-2010 Pro继承了高性能毛细柱气相色谱GC- 2010 Plus的基本性能。其良好的重现性确保其具备高可靠性。其高性能检测器使高精度、高灵敏度分析得以实现。同时,高速柱温箱冷却技术可大幅缩短分析时间,是一款能够满足各种分析需求、提高生产效率的气相色谱仪产品。

 

 

特点

更多
{"title":"\u4e0b\u8f7d","description":"Download the latest brochure.","source":"product","key":3186,"max":30,"filter_types":["brochures"],"link_title":"View other Downloads","link_url":"","pdf_links":[]} {"title":"\u5e94\u7528","source":"product","key":3186,"max":3,"filter_types":["applications","application_note","posters"],"link_title":"\u66f4\u591a","link_url":false,"config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"Technical Documents","source":"product","key":3186,"max":3,"filter_types":["technical","technical_reports","white_papers","primers"],"link_title":"\u66f4\u591a","link_url":"#tbaleAnchor_technical","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"title":"Manuals","source":"product","key":3186,"max":3,"filter_types":["manuals"],"link_title":"\u66f4\u591a","link_url":"#tbaleAnchor_manual","config_list":[],"page_links":[],"column_title":"Documents"} {"key":3186,"max":3,"link_title":"\u66f4\u591a","link_url":false}

新闻 / 活动

更多

可持续发展